Felhasználási feltételek

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: HEXUM Földgáz Zrt.) oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk

A HEXUM Földgáz Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a HEXUM Földgáz Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A HEXUM Földgáz Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A HEXUM Földgáz Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A HEXUM Földgáz Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A HEXUM Földgáz Zrt. weboldalán található semmilyen információ nem képez befektetési felhívást a részvényeire vagy az azokkal kapcsolatos egyéb ügyletekre vonatkozóan, illetve ilyen felhívásként nem is értelmezhető vagy vélelmezhető.

A HEXUM Földgáz Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a HEXUM Földgáz Zrt.-nek elfogadja, hogy a HEXUM Földgáz Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a HEXUM Földgáz Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A HEXUM Földgáz Zrt. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a HEXUM Földgáz Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a HEXUM Földgáz Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A HEXUM Földgáz Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.