Cégtörténet

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HEXUM Földgáz Zrt.) jogelődjét a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) hozta létre 2006-ban, aki több tulajdonosváltást követően ismét a Társaság egyszemélyű tulajdonosa.

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Magyar Országgyűlés az esetlegesen bekövetkező földgázellátási válsághelyzetek kezelésére, a lakossági és kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátásának támogatására 2006. februárjában elfogadta a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvényt (Fbkt.). Az Fbkt. a földgáz biztonsági készlet létrehozására és fenntartására a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (MSZKSZ) jelölte ki. A hivatkozott jogszabály arról is rendelkezett, hogy a biztonsági földgázkészletet magyarországi, meghatározott kapacitásokkal rendelkező földalatti gáztárolóban kell elhelyezni.

Az MSZKSZ a törvényben foglalt kötelezettségének teljesítésére megalapította az MSZKSZ Zrt.-t, amely a biztonsági földgáztároló helyszínének kiválasztására és a tároló megvalósítására pályázatot írt ki. A pályázatot a MOL Nyrt. nyerte meg, amely a létesítendő földalatti gáztárolót tulajdonló Társaságban tulajdonosi részesedést vásárolt. A Társaság ezután MMBF Zrt. néven folytatta tevékenységét.

A Szőreg-1 földalatti gáztároló építését a MOL Nyrt. és az MSZKSZ közös tulajdonában álló cég, az MMBF Zrt. valósította meg. A Társaság 2007-ben megvásárolta a MOL Nyrt-től a „Szeged-IV szénhidrogén, gáztároló” védnevű bányatelek bányászati jogát. Ezt követően, a bányatelken, mintegy két és fél év alatt, új kutak kiképzésével, valamint a besajtoló és kitermelő felszíni létesítmények telepítésével. került kialakításra az új földgáztároló.  A Társaság, a törvényben szabott határidőnek megfelelően, 2009. decemberében a tárolót készre jelentette, és a biztonsági földgáztároló 1.2 Mrd m³ földgázzal való feltöltése 2009. december végére befejeződött.

A biztonsági földgáztárolói kapacitások 2010. január 1-től állnak rendelkezésre.

A biztonsági földgáztároló kialakításával egy időben kereskedelmi tárolói kapacitások kiépítésére is sor került. A kereskedelmi tárolói kapacitások 2010. április 1-jétől használhatók..

A Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában rekordidő alatt megvalósult, impozáns megjelenésű, korszerű technológiájú Szőreg-1 földalatti gáztároló 1.9 Mrd m³ mobil kapacitású, 25 millió m³/nap kitárolási kapacitású létesítményként funkcionál, az MSZKSZ (biztonsági földgázkészletezés), a földgázkereskedők és földgázfelhasználók magas szintű kiszolgálását biztosítva. A földgáztárolót az MMBF Zrt. jogutódja, a HEXUM Földgáz Zrt. üzemelteti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) kapott, biztonsági és kereskedelmi földgáztárolási engedélye birtokában, valamint a biztonsági földgázkészletezésre jogosító, miniszteri rendelet szerinti kijelölés alapján, a vonatkozó környezetvédelmi előírások szigorú betartásával.

A tárolóban lévő biztonsági földgázkészlet az MSZKSZ tulajdona, amelynek megőrzését és jogszabályok szerinti ki-, és betárolását a Társaság az MSZKSZ-szel Letéti Szerződés rendelkezései szerint végzi.

A MOL Nyrt., a Magyar Állam tulajdonában álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és az MSZKSZ között 2013. október 7-én aláírt részvény adásvételi szerződés eredményeként 2013. december 30-i hatállyal az MFB Zrt. 51%-os tulajdoni részesedést szerzett a Társaságban, miközben az MSZKSZ a fennálló részesedését 49%-ra növelte, a MOL Nyrt. részesedése pedig megszűnt.

2019. szeptember 5-tel az MFB Zrt. értékesítette részvényeit a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, amely így a Társaság100 %-os tulajdonossá vált.

Az MSZKSZ az MMBF Zrt.-ben fennálló részesedését a 2020. február 5-én megalapításra került, szintén az MSZKSZ tulajdonában álló HEXUM Holding Zrt.-be apportálta 2020. december 1-jei hatállyal. Ezen időponttól kezdődően a Társaság tulajdonosa közvetlenül a HEXUM Holding Zrt.

2020. december 1. naptól a Társaság neve megváltozott, és HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: HEXUM Földgáz Zrt.) névvel működik tovább.

A HEXUM Földgáz Zrt. a megalakulásától kezdve a magyar földgázpiac aktív szereplője, valamint 2008-tól a Gas Infrastructure Europe és a Gas Storage Europe nemzetközi szervezetek teljes jogú tagja.